www.IDIZ.cz
Jsme připraveni zajistit pro Vás kompletní
Inženýrskou činnost
Dozor na stavbách
Investiční výstavbu a její řádný chod
Zadávání veřejných zakázek dle zákona.
 Copyright 2006 Martin Formánek